Alert Error INFORMATION ABOUT THE TAKATA AIRBAG RECALL CAMPAIGN

Toyota Australia has issued safety recalls for certain cars fitted with Takata airbags

If your car is fitted with a faulty airbag it could KILL OR SERIOUSLY INJURE you and other people in your car

Airbag replacement is free at any Toyota Dealer

Not sure if your car is affected? Phone Toyota now: 1800 987 366
(Free translation and National Relay services available)

Alert Error استحضار مستعجل بسبب السلامة وعليك التصرف الآن!

أصدرت شركة تويوتا أستراليا استحضارا لبعض السيارات المجهزة بوسائد تاكاتا الهوائية نظرا لعدم سلامتها

إذا كانت الوسادة الهوائية في سيارتك بها عيب فقد تقتلك أو تصيبك أنت وغيرك ممن في سيارتك.

استبدالها مجاني من أي محل لبيع سيارات تويوتا

لست متأكدًا إن كانت سيارتك متأثرة؟ اتصل بشركة تويوتا الآن: 1800 987 366 (تتاح خدمات الترجمة الشفهية والتواصل الوطني للصم مجانا)

Alert Error 紧急安全召回 — 马上采取行动!

澳大利亚丰田汽车公司已为装有高田安全气囊的某些汽车发布了安全召回

如果您的汽车安装了有故障的安全气囊,可能会导致您和车内其他人死亡或严重受伤

可以在任何一家丰田车行免费更换

不确定您的汽车是否受到影响?请马上致电丰田汽车公司:1800 987 366(可提供免费翻译和全国中继服务)

Alert Error 緊急安全召回 — 馬上採取行動!

澳大利亚丰田汽車公司已为装有高田安全气囊的某些汽车发布了安全召回

如果您的汽車安裝了有故障的安全氣囊,可能會導致您和車內其他人死亡或嚴重受傷

可以在任何一家豐田車行免費更換

不確定您的汽車是否受到影響?請馬上致電豐田汽車公司:1800 987 366(可提供免費翻譯和全國中繼服務)

Alert Error HITNI OPOZIV ZBOG UGROŽENE SIGURNOSTI – DJELUJTE ODMAH!

Toyota Australia izdala je nalog za opoziv pojedinih automobila opremljenih Takata zračnim jastucima zbog ugrožene sigurnosti

Ako je vaš auto opremjlen neispravnim zračnim jastukom, zbog toga vi ili druge osobe u vašem autu bi mogli POGINUTI ILI ZADOBITI OZBILJNE OZLJEDE

Zamjena je besplatna kod svakog agenta za prodaju vozila Toyota

Niste sigurni da li se to odnosi na vaš auto? Nazovite odmah kompaniju Toyota: 1800 987 366 (možete dobiti besplatnog prevodioca i usluge Nacionalne službe za povezivanje)

Alert Error بازخوان ایمنی فوری- هم اکنون اقدام کنید

تویوتای استرالیا برای تعدادی از ماشینها که دارای کیسه بادی تاکاتا هستند٬ بازخوان ایمنی صادر کرده است.

اگر ماشین شما دارای کیسه بادی نقص دار باشد٬ ممکن باعث کشته شدن یا جراحت جدی شما و افرادی که در ماشین شما هستند شود.

جایگزینی در تمامی نمایندگیهای تویوتا مجانی است.

از اینکه ماشین شما هم تحت تاثیر قرار گرفته است یا خیر مطمئن نیستید؟ هم اکنون با تویوتا با شماره تلفن ۱۸۰۰۹۸۷۳۶۶ تماس بگیرید (ترجمه مجانی و خدمات رله در سراسر کشور در دسترس خواهد بود)

Alert Error ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ ΤΩΡΑ!

Η Toyota Australia για λόγους ασφαλείας έχει εκδώσει ανακλήσεις για ορισμένα αυτοκίνητα εξοπλισμένα με αερόσακους Takata

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με ελαττωματικό αερόσακο μπορεί ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ Ή ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΙ ΣΟΒΑΡΑ εσάς και άλλους ανθρώπους στο αυτοκίνητό σας

Οι υπηρεσίες αντικατάστασης παρέχονται δωρεάν από οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο της Toyota

Δεν είστε σίγουροι αν το αυτοκίνητό σας έχει επηρεαστεί; Τηλεφωνήσετε στην Toyota τώρα: 1800 987 366 (Η Υπηρεσία Διερμηνέων και η Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης είναι διαθέσιμες δωρεάν)

Alert Error तात्कालिक सैफ्टी रिकॉल – अभी कदम उठाएँ!

Toyota Australia ने उन गाड़ियों के लिए सैफ्टी रिकॉल जारी की है जिनमें Takata एयरबैग फिट हैं

यदि आपकी गाड़ी में खराब एयरबैग लगा है तो इससे आपकी या गाड़ी में सवार अन्य यात्रियों की मृत्यु हो सकती है या गंभीर रूप से चोट लग सकती है

इसे किसी Toyota डीलर के यहाँ नि:शुल्क बदला जा सकता है

क्या आपको पक्का पता नहीं है कि क्या आपकी गाड़ी प्रभावित है या नहीं? अभी Toyota को फोन करें: 1800 987 366 (नि:शुल्क अनुवाद और नेशनल रिले सेवाएँ उपलब्ध हैं)

Alert Error PENARIKAN ULANG DARURAT– LAKUKAN SEKARANG!

Toyota Australia mengumumkan penarikan ulang untuk mobil tertentu yang memiliki airbag Takata

Jika mobil Anda memiliki airbag Takata yang rusak, airbag tersebut dapat MEMBUNUH ATAU MENYEBABKAN CEDERA PARAH pada ANDA dan orang lain dalam mobil Anda

Penggantian diberikan secara gratis di setiap dealer Toyota

Tidak yakin kalau mobil Anda termasuk? Telepon Toyota sekarang: 1800 987 366 (Tersedia layanan Terjemahan Relay National gratis)

Alert Error URGENTE RITIRO DI SICUREZZA - AGISCA SUBITO!

Toyota Australia ha ordinato il ritiro di sicurezza per alcune macchine dotate di airbags Takata

Se la sua macchina è dotata di una airbag difettosa potrebbe UCCIDERE O FERIRE SERIAMENTE LEI e le altre persone nella sua macchina

La sostituzione è gratuita presso tutti i concessionari Toyota

Non è sicuro se riguarda la sua macchina? Telefoni a Toyota adesso: 1800 987 366 (Traduzione gratuita e Servizio Nazionale Ripetitori a disposizione)

Alert Error 긴급 안전 리콜 – 바로 연락주세요!

토요타 호주법인은 타카타 에어백이 장착된 일부 차량에 대한 안전 리콜을 발표했습니다

여러분의 차에 결함이 있는 에어백이 장착되어 있다면, 그 에어백으로 인해 여러분과 여러분에 차에 탄 다른 승객에게 심한 부상이나 사망이 유발될 수 있습니다.

교체 에어백은 모든 토요타 딜러에서 무료로 제공됩니다

여러분의 차가 리콜에 해당되는지 확실히 모르시나요? 토요타 1800 987 366 번으로 지금 바로 전화해서 확인해 주세요 (무료 통역 및 전국 릴레이 서비스가 제공됩니다)

Alert Error ИТНО БЕЗБЕДНОСНО ПОВЛЕКУВАЊЕ

Тојота Австралија издаде безбедносно повлекување за одредени автомобили вградени со Таката воздушни перничиња

Ако во вашиот автомобил има вградено неисправно воздушно перниче може да УБИЕ ИЛИ СЕРИОЗНО ДА ВЕ ПОВРЕДИ вас и други луѓе во вашиот автомобил

Замената е бесплатна во било која продавница на Тојота

Не сте сигурни дали вашиот автомобил е засегнат? Телефонирајте на Тојота сега: 1800 987 366 (Бесплатен превод и услуги за Национално поврзување се достапни)

Alert Error ¡RETIRADA URGENTE POR SEGURIDAD – ACTÚE YA!

Toyota Australia ha emitido retiradas por seguridad para ciertos autos que contienen airbags de Takata

Si su auto contiene un airbag defectuoso éste podría MATARLE O LESIONARLE GRAVEMENTE a usted y a otros pasajeros del coche

El remplazo es gratuito en cualquier Concesionaria de Toyota

¿No está seguro si su auto está afectado? Llame a Toyota ya mismo al 1800 987 366 (servicios de traducción y de Retransmisión nacional disponibles)

Alert Error ACİL GÜVENLİK GERİ İSTEME ÇAĞIRISI – HEMEN HAREKETE GEÇİNİZ

Toyota Avustralya, Takata hava torbalarının bulunduğu belli arabalar için bir güvenlik geri isteme çağırısında bulunmuştur

Eğer arabanızda kusurlu bir hava torbası bulunuyorsa, SİZİ VEYA ARABANIZDA BULUNAN DİĞER KİŞİLERİ ÖLDÜREBİLİR VEYA CİDDİ ŞEKİLDE SAKATLAR

Yenisi ile değiştirme herhangibir Toyota Bayisinde bedava yapılır

Arabanızın bu durumdan etkilenip etkilenmediğinden emin değilseniz, Toyota’ya şimdi telefon ediniz: 1800 987 366 (Bedava çevirmenlik ve Ulusal Röle Hizmeti mevcuttur)

Alert Error حفاظت کی خاطرايئر بیگ کی فوری واپسی ۔ ابھی قدم اٹھائیں!!

ٹویوٹا آسٹریلیا نے حفاظت کی خاطر بعض کاروں کے ایئربیگ واپس لینے کا نوٹس جاری کیا ہے جن میں Takata ایئر بیگ لگا ہوا تھا۔

اگر آپ کی کار میں ناقص ایئر بیگ لگا ہو تو یہ آپ کی اور آپ کی کار میں دوسرے لوگوں کی موت یا شدید چوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔

آپ کسی بھی ٹویوٹا ڈیلر سے مفت نیا ایئر بیگ لگوا سکتے ہیں۔

کیا آپکو ٹھیک معلوم نہیں کہ آپکی کار میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ ابھی ٹویوٹا کو فون کریں: 1800 987 366 (ترجمے اور نیشنل ریلے کی مفت خدمات دستیاب ہیں)۔

Alert Error TRIỆU HỒI KHẨN CẤP VÌ LÝ DO AN TOÀN – HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY!

Toyota Australia đã ban hành lệnh triệu hồi vì lý do an toàn đối với một số xe có gắn các túi khí Takata

Nếu xe hơi của quý vị có gắn một túi khí bị lỗi, nó có thể GIẾT CHẾT HOẶC LÀM BỊ THƯƠNG NẶNG quý vị và những người khác trong xe của quý vị

Việc thay thế được thực hiện miễn phí tại bất kỳ Đại Lý Toyota nào

Nếu quý vị không rõ liệu xe của mình có bị ảnh hưởng không? Hãy gọi điện cho Toyota ngay bây giờ: 1800 987 366 (có sẵn các dịch vụ thông dịch và Tiếp Âm Quốc Giá miễn phí)

Toyota Australia statement on Takata NADI airbag voluntary recall

The safety of our customers is our highest priority. We will continue to work closely with all stakeholders, including the ACCC moving forward. If your Toyota vehicle is listed in the potentially affected vehicle model and production date range, stop driving your vehicle immediately and please contact your nearest/preferred Toyota dealer or Toyota Australia’s Campaign Helpline at 1800 987 366 (8am to 6pm, Mon-Fri AET) for a free urgent vehicle inspection.

Click here for more information

What is the Takata Compulsory Recall?

Certain Toyota models have been recalled for front driver or front passenger airbag inflators that were manufactured by Takata.

In involved vehicles, the non-desiccated propellant that inflates the driver's or passenger's front airbag (model dependent) could absorb moisture and degrade. If the inflator propellant degrades and the vehicle is involved in a collision, the airbag can go off with too much explosive force, causing sharp metal fragments to shoot out and kill or seriously injure people in the vehicle.

This is an urgent safety recall on an unprecedented global scale across many automotive brands, including Toyota. It is important that all affected airbags are replaced as soon as possible and we urge you to check your vehicle immediately, even if your vehicle has already been subject to recall (in some cases, replacement airbags may need to be replaced again, to ensure long term safety). A full list of all vehicles affected by the Takata airbag recalls in Australia is available on the Recalls Australia website.

All affected Toyota vehicles are now under active recall, so it is important you check your vehicle and ensure your contact details are up to date.

Find detailed information about the Takata recalls in our FAQs, including information about the use of non-desiccated inflators as replacements and what to do if your airbag has been replaced following a collision.

Ongoing information about the Takata recalls, including our Recall Initiation Schedule, can be found here.

Tanaka
Tanaka
Update details

Update details

Please make sure all your contact details are up to date so we can contact you with important recall information.

UPDATE NOW
Help and advice

Help and advice

We’re here to assist with your Recall-related queries.

CALL 1800 987 366
Contact a dealer

Contact a dealer

Safety recall repairs are FREE OF CHARGE. Contact your Toyota Dealer to make a booking.

FIND A DEALER

Your unique VIN can be found in the following locations

On your vehicle body

The Vehicle Compliance label can be seen on the driver's or passenger's side door jamb or is stamped into the floor in front of the driver's side seat.

vehicle compliance label

Your vehicle documentation

Your VIN can be found printed on your registration certificate or retail delivery card which may be found in your vehicle Service & Warranty booklet.

vehicle compliance label

Owner's manual

Look for 'Vehicle Identification Number' in the index at the back of your Owner's manual.

vehicle compliance label

If you can't find your VIN using the information above, please call the Toyota recall helpline on 1800 987 366 from 8:00am to 6:00pm AET Monday to Friday.